Caremo Facebook játékszabály


1. Szervezés és lebonyolítás


A nyereményjáték szervezője a CAREMO KKT. (székhelye: 1145 Budapest, Thököly út 136. adószám: 29380088-2-42) (továbbiakban: "Szervező"), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.


A nyereményjáték időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a CAREMO Collezioni weboldalán (https://www.caremo.hu/caremo-facebook-jatekszabaly), a játékhoz tartozó 2019. 09. 13.-i nyereményjátékra invitáló posztban.


2. Részvételi szabályzat


A nyereményjátékban azok a 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek, és a szervező Facebook oldalán (facebook.com/caremocollezioni) a 2019.09.13.-i játékra invitáló poszthoz hozzászólást írnak, illetve minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat rendelkezéseit.


A nyereményben nem részesülhetnek a CAREMO Collezioni alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói.


3. A nyereményjáték ideje


A nyereményjáték 2019. szeptember 13. (péntek) 06:00 órától 2019. szeptember 15. (vasárnap) 23:59 óráig tart.


4. A nyereményjáték menete


A nyereményjáték során a játékosoknak a CAREMO Collezioni oldalán (facebook.com/caremocollezioni) a 2019.09.213-i nyereményjátékra invitáló poszthoz kell hozzászólást írniuk. A hozzászólásban azt kell megírniuk, hogy az őszi kollekció melyik darabját választaná a testalkatához. Egy játékos csak egyszer írhat hozzászólást a poszthoz, ellenkező esetben nem érvényes a nevezés. Csak a játék végéig beérkezett hozzászólások számítanak, és csak azok, amelyek komment formában érkeznek.


5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:


Nyertesek száma: 2


A nyereményjáték lezárultával az CAREMO Collezioni Facebook oldalon egy külön posztban, 2019.09.16-án közzéteszi a nyertesek nevét.


A játékban résztvevők egy általuk választott CAREMO terméket nyerhetnek. A nyertes kiválasztásának időpontja: 2019.09.16. 14:00


Eredményhirdetés: 2019.09.16. 14:00


A Lebonyolító a nyereményjáték lezárultával 2 nyertest és 1 pótnyertest választ.


A nyeremények esetleges adóvonzata a Szervezőt terheli.


A Szervező a nyertest a Facebook felületén egy posztban értesíti nyereményéről. A nyertesnek 5 munkanapon belül kell Facebook üzenetben választ küldenie, ellenkező esetben a pótnyertesre száll a nyeremény. Erről az Caremo Collezioni újabb Facebook posztban értesíti a játékban résztvevőket. Ha a pótnyertes sem küldenek Facebook üzenetben választ 5 munkanapon belül, akkor a nyeremény automatikusan a szervező tulajdonában marad.


6. Adatkezelés


A nyereményjáték ideje alatt nem történik felhasználói adatkezelés.


7. Záró rendelkezések


Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban résztvevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.


A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.


A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
CAREMO Collezioni