Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, ÁSZF. vagy Dokumentum.) az Caremo Kkt. (1145 Budapest Thököly út 136.,; Cégjegyzékszám: 01 03 021087; Adószám: 29380088-2-42; e-mail: info@caremo.hu; telefonszám: +36 1 467 4000, a továbbiakban: Üzemeltető vagy Caremo) által üzemeltetett www.caremo.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Vásárló vagy Vevő) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 

Az Caremo Kkt., mint az caremo.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Caremo rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet az caremo.hu erre a célra szolgáló felülete, a Caremo által küldött hírlevél vagy valamennyi felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat.

A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.


Fogalmak:


Caremo Kkt. vagy Eladó: a webáruház üzemeltetője

Vásárló vagy Vevő vagy Felhasználó: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webáruházzal adásvételi szerződést köt. Fogyasztónak kizárólag a természetes személy minősül!

Felek: Caremo Kkt/Eladó és Vásárló/Vevő együttesen

Adásvételi szerződés: kiválasztott termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés

Termék/Áru: a webáruházban szereplő áru

Vételár: bruttó, általános forgalmi adóval terhelt ellenérték, amelyért Eladó/Caremo Kkt. a Terméket eladásra kínálja

Szállítás: a Terméknek Vásárló/Vevő által megjelölt címre történő eljuttatása és átadása

Szállító: az Eladó megbízásából eljáró futárszolgálat

Szállítási díj: az áru kiszállításának ellenértéke, a Vételáron felül


A webáruházból történő beszerzés esetén adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Vásárló között.


Vásárló csak akkor vásárolhat a webáruházból, ha magára nézve kötelezően kifejezetten elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) – megrendelés véglegesítésekor esedékes.


A webáruház tartalmazza minden Termék képét és leírását, amely megkönnyíti a vásárló számára a termék kiválasztását és a vásárlás melletti döntést, azonban az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól.


A webáruház a vételár változtatása jogát fenntartja.

Árváltozás esetén a már megrendelt terméket a rendeléskori áron szállítja Eladó.

A webáruház akciói a megadott dátumig, vagy a készlet erejéig tartanak.


1. A SZERZŐDÉSES KAPCSOLAT


1.1 A CAREMO Kkt. értékesítései a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek, amelyek legkésőbb a vevő regisztrációját követő megrendelésével avagy regisztráció nélkül telefonon, faxon, e-mailen vagy személyesen leadott megrendelésével a vevő által elfogadottnak minősülnek.


1.2 Az előbbiek alapján létrejött szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.


1.3 A vevő a megrendelésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a CAREMO Kkt. által közölt árjegyzék szerinti vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.


2. REGISZTRÁCIÓ, FIZETÉSI FELTÉTELEK


2.1 A CAREMO Kkt. e-kereskedelme során az áru átvételével megegyező időpontban történő készpénzfizetés és bankkártyás fizetés ellenében értékesíti termékeit.


2.2 A vevő a regisztráció jogcselekményével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét) a CAREMO Kkt. a szerződéses kapcsolat során, annak teljesítése érdekében legkésőbb addig amíg vevő a törlést nem kéri felhasználja és kezelje, illetőleg azokat a CAREMO Kkt. a nyilvántartásaiban tárolja. A vevő továbbá a megrendelésével a jelen ÁSZF alapján kinyilvánítja azon igényét, hogy a CAREMO Kkt. a részére postai vagy elektronikus úton reklám és marketing ajánlatokat küldjön. A vevő jogosult jelen ÁSZF, illetőleg az Adatvédelmi Nyilatkozatban megfogalmazottak szerint bármikor visszavonni előbbi igényét, a reklám és marketing anyagok részére való megküldésének korlátozására vagy tiltására vonatkozó írásbeli nyilatkozatának a CAREMO Kkt-hez történő eljuttatásával.2.3 A vevő bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását vagy törlését. Törlés esetén a vevő csak ismételt regisztrációval rendelhet új árut. A vevő a jelen szerződéssel kapcsolatos adatkezelési jogainak megóvása érdekében, vagy azok megsértése esetén bírósághoz (törvényszékhez), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a 2011. évi CCII.tv. rendelkezési alapján.

(további részletek: Adatvédelmi Nyilatkozatban)


3. A MEGRENDELÉS MÓDJA


3.1 A vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a CAREMO Kkt. felé interneten (caremo.hu) és e-mailen (info@caremo.hu) keresztül kizárólag a CAREMO Kkt. általi regisztrációját követően adhatja le megrendelését. A vevő elektronikus úton leadott megrendelése önmagában nem keletkeztet teljesítési kötelezettséget a CAREMO Kkt. részéről, azonban a CAREMO Kkt. által e-mailen, a megrendelés beérkezésétől számított 48 órán belül megküldi rendelés visszaigazolását a szerződést érvényesen létrehozza a felek között. Minden rendelésről e-mailes visszaigazolást küld Eladó. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a Vásárló a rendelés beérkezéséről és később egyet a várható szállítási időpontról. A rendelés visszaigazolás kiadása az áru leszállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is a szerződés a CAREMO Kkt. és a vevő között érvényesen létrejön.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt Termék nevét és méretét, árát, a választott fizetési és szállítási módot, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Vásárló rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.


A Vásárlónak kötelessége valóban létező és működő email címet megadni a rendelés leadása előtt. Ellenkező esetben nem mentesül vételi ajánlati kötöttsége alól, és a megrendelt Terméket köteles átvenni.


A kosár tartalmának ellenőrzése után a "Fizetés" gombra kattintva lehet a pénztárhoz továbblépni.

A kosár tartalmának ellenőrzése után a "Fizetés" gombra kattintva lehet a pénztárhoz továbblépni. Ha rendelkezik kedvezményre jogosító kóddal, kuponnal, vagy hűség-jutalomponttal a Vásálónak, a Kosár menü pont alatt a Kosár tartalma gombra kattintva érheti el és érvényesítheti a fentieket. 

Kuponkód használata 

Jutalom pontok felhasználása (Elérhető ) 

Ajándékutalvány beváltása 


3.2. A vevő ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén a CAREMO Kkt-t különösen nem terheli felelősség

• az internetes hálózat bármilyen, a webáruház működését és a vevő vásárlását akadályozó működési hibája;

• az internetes megrendelés küldése vagy a rendelés visszaigazolásának fogadása során nem a szolgáltatótól származó bármely adat érkezése;

• bármely vételi eszközben történő bármilyen meghibásodása;

• a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely szoftver nem megfelelő működése;

• a szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei

tekintetében.


3.3. A termék kiválasztása


Vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt ellenőrizhető a rendelés helyessége, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.


Amennyiben Vásárló a Termékek kiválasztását befejezte, a vásárláshoz szükséges adatokat (vásárló neve, számlázási és szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma) meg kell adnia.

Eladó – kifejezetten, de nem kizárólag - a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket Eladó Adatvédelmi Nyilatkozata tartalmazza.


A vásárláshoz szükséges adatok megadását követően a megrendelés véglegesítése előtt a Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a megrendelését módosítsa, onnan árut távolítson el, darabszámot módosítson, vagy újabb árut rendeljen meg. Ugyancsak módja van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott adatokat.

Amennyiben a Vásárló a megrendelését és a megadott adatait megfelelőnek találja, úgy a rendelés feladásával azt véglegesíti.


3.4. A rendelések feldolgozása


A rendelések feldolgozása munkanapokon 48 órán belül megtörténik. Ez idő alatt jelzésre kerül, ha bármilyen kérdés felmerül a rendelés kapcsán.


3.5. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége


Az adatbeviteli hibák javítására a „Rendelés feladása” gomb megnyomása előtt van lehetősége Vásárlónak. Ezután csak Eladó munkatársai tudnak változtatni a bevitt adatokon.


3.6. Megrendelés módosítása, törlése


Eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a Vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a Vásárló e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak az "Ügyfélszolgálat" vagy "Elérhetőségek" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására


A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben kerülhet sor.


Eladó a termékek értékesítésével kapcsolatban esetlegesen Vásárlónál vagy harmadik személyeknél felmerülő károk tekintetében, beleértve a következményi károkat is, a Ptk. 6:152 § szakasz által megengedett legszélesebb körben (a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével) kizárja a felelősségét.


3.7. A szerződés létrejötte


A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.


4. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA, TELJESÍTÉSE


4.1 A megrendelt áru szállítása a GLS futárszolgálat útján, munkanapokon, legfeljebb 14 munkanapon belül (de törekszünk a minél hamarabbi feladásra 3-5 napon belül), a megrendelésben megadott címre történik. A csomag a GLS Futárszolgálattal kerül kiszállításra,a vevő e-mail értesítést kap a csomag szállításáról, illetve a GLS webes felületén nyomon követhető és módosítható a kiszállítás időpontja. Az áru átvételéről a vevő köteles a saját felelősségére gondoskodni. Amennyiben az áru kiszállítása eredménytelen, úgy a szállító megkísérli a vevővel felvenni a kapcsolatot a szállítással kapcsolatos egyeztetés céljából. További egyszeri, egyeztetett időpontban történő kézbesítés sikertelensége esetén a felek közötti szerződés hatályát veszti.


4.2  A szállítás és csomagolás díj egységesen bruttó 1200,-Ft/cím ellenében kerül kiszállításra.


4.3 Az áruátvételkor a vevő (vagy képviselője útján) köteles meggyőződni az áru mennyiségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolja. Tehát a csomag átvételekor ellenőrizni kell a sérülésmentességét! Amennyiben hibát, sérülést, hiányt tapasztal a Vásárló, úgy a futár jegyzőkönyvet vesz fel. Ebben az esetben nem szabad a csomagot átvenni és mihamarabb kapcsolatba kell lépni az ügyfélszolgálattal. A futár távozása után történt, utólagos reklamáció nem elfogadott.


4.4 A vevő jogosult az árut a CAREMO Kkt. költségén visszaküldeni, és a fizetést megtagadni, az alább felsorolt esetekben:

- Az áru mennyisége nem megfelelő;

- Az árucikk nem lett megrendelve;

- Nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék. Pl.: eltérő méret stb.


Üzleteinkben lehetséges megtekinteni a termékeket: WestEnd City Center, Köki Terminál


4.5. A szállítástól való elállás

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni és erre az esetre kifejezetten fenntartja a szerződéstől való elállás jogát.

A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A Vásárló az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.


Bármely kérdés esetén, az ügyfélszolgálat áll rendelkezésre mind telefon és e-mail formájában.5. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA


5.1 A CAREMO Kkt. a leszállított áru tulajdonjogát minden esetben fenntartja az áru ellenértékének maradéktalan megfizetéséig, azaz a Termék a vételár teljes kifizetéséig Eladó tulajdonában marad.


Számlázás módja


Eladó minden esetben számlát állít ki, melyet e-mailban küld ki a Vevőnek PDF formátumban.6. REKLAMÁCIÓ


6.1 Amennyiben a vevő a csomag sérülését észleli, úgy a CAREMO Kkt. megbízott szállítójától köteles írásbeli igazolást kérni. A CAREMO Kkt. kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a szállító céggel szemben - és a vevőnek új, hibátlan árut küldeni - amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a vevőtől a káreseményről.


6.2 A leszállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiba vagy hiányosság esetén a vevő nem jogosult az áru átvételét megtagadni, illetőleg előbbiekre való hivatkozással az áru ellenértékének kifizetését megtagadni. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében a CAREMO Kkt-ról vagy szállítmányozó partneréről átszáll a vevőre.


6.3 A tételesen átadott és átvett szállításokat követően a CAREMO Kkt. mennyiségi reklamációt nem fogad el.


6.4 A leszállított árura vonatkozó szavatosság időtartama 2 év amelynek kezdő időpontja az áru vevő általi átvételével kezdődik. A szavatossági igény számlával érvényesíthető. A vevő a szavatossági igényét, illetve egyéb kifogásait a CAREMO Kkt. ügyfélszolgálatán érvényesítheti.


6.5 A hibás minőségű terméket a CAREMO Kkt. díjmentesen kicseréli, a termék, a termékhez kapcsolódó számla átvételének, továbbá a hiba megjelölésének feltételével, ha az etikett címke sértetlen állapotban van.7. ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁS


7.1 A számlázás az érvényben lévő árlista alapján történik. A szerződéses ár a rendelés visszaigazolásban szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár.


7.2 A CAREMO Kkt. az árváltozás jogát fenntartja.


7.3. Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban a szállítási költséget nem. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a jelen ÁSZF-ben is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Eladó fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatatásra kerül a vevő az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.


7.4. Fizetési feltételek

A termék átvételekor, a futárnál lehetőség van készpénzes és bankkártyával történő fizetésre. A fizetés MasterCard, Maestro, VISA és American Express bankkártyákkal lehetséges. A teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni.


8. ELÁLLÁS


8.1 A vevő jogosult a terméknek az átvételének napjától számított tizennégy napon belül, az átvett áru hiánytalan és hibátlan állapotban, sértetlen, eredeti csomagolásban történő visszaszolgáltatása mellett a szerződéstől elállni. A Terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségben, minőségi állapotában veszi vissza Eladó. A Termék átvételi pontra történő visszajuttatásáról Vásárló gondoskodik, ennek költsége Vásárlót terheli. Utánvéttel feladott csomagot Eladó nem vesz át.

Vásárló köteles Eladó részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket.


8.2. A vevő az elállási jogát a mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetve a CAREMO Kkt. weboldalán (webáruházában) gyakorolhatja. Ezen utóbbi esetben a CAREMO Kkt. tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését. A fentiek szerint gyakorolt elállás esetén a CAREMO Kkt. a megfizetett vételárat - az elállással kapcsolatosan felmerült, őt megillető költségeivel csökkentve - az elállástól számított tizennégy napon belül a vevő részére visszautalja.


8.3. Nem gyakorolhatja a vevő az elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta. A Vásárlót az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeken felül egyéb költség nem terheli.


Eladó azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított Termék nincs kifogástalan, hiánytalan, újra eladható állapotban, akkor a Vásárló kártérítésre kötelezett.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés a Termék átvételét megelőzően keletkezett, a Termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítja Eladó. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!


8.4. A termék az elállási határidő alatt kipróbálható. A csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállási jog elvesztéséhez.

Ha a Terméket nem csak kipróbálta, hanem ezen felül is használta Vásárló, akkor a Termék ebből fakadó értékcsökkenéséért felelősséggel tartozik Eladó felé. Eladó kizárólag akkor köteles a Terméket visszavenni, ha azt sérülésmentesen és az összes tartozékával együtt szolgáltatja vissza Vásárló. Amennyiben a Terméket már használta Vásárló, és nem tudja azt a megfelelő csomagolásban, sérülésmentesen visszaszolgáltatni Eladó részére, akkor az Eladó nem veszi vissza a terméket és nem fizeti vissza a termék árát, hanem a Terméket a fogyasztó költségére visszaszállíttatja a fogyasztónak.


8.5. A Vásárló az őt megillető elállási jogot tartozik rendeltetésszerűen, e jogával vissza nem élve gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállás esetén Eladó mentesül az áru visszavételének és a vételár visszafizetésének kötelezettsége alól.


8.6. Amennyiben a megrendelt áru raktárkészlete elfogyott, a CAREMO Kkt. jogosult a felek között létrejött szerződéstől egyoldalú megkisérelt értesítés után elállni.8.7. Szavatossági és jótállási ügyintézés


Eladó a jótállási/szavatossági jogokat, illetve azok intézését a 8.7.1. 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint biztosítja.


A Termék mellé kapott számlát minden esetben köteles Vásárló megőrizni, ugyanis ezzel tudja igazolni a vásárlást, illetve a garancia kezdetének, végének idejét.


A forgalmazott Termékek Vásárlók által elképzelt viseletre való alkalmatlansága, illetve az ezekkel kapcsolatos elégedetlenségek nem tartoznak a jótállási kötelezettség körébe.


8.8. Panaszkezelés


8.8.1. Amennyiben a Vásárlónak akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt az Eladó részére e-mail, telefon vagy postai levél útján bejelentheti:

e-mail: info@caremo.hu

telefon: +36 1 467 4000

Postai cím: 1146 Budapest, Thököly út 136.


Panaszaival és vitarendezés érdekében ügyfélszolgálatunkhoz is fordulhat, ahol mindent elkövetünk azért, hogy a problémákat megoldjuk és a vitás kérdéseket rendezzük.


Az Eladó minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Vásárlót tájékoztatja. Amennyiben Vásárló a panasz kezelésével nem elégedett, úgy a lentebb megjelölt felügyeleti szervekhez fordulhat.


8.9. Hírlevélre történő feliratkozás


A webáruház látogatói feliratkozhatnak az Eladó hírlevelére nevük és e-mail címük megadásával. Eladó az általa értékesített termékekkel kapcsolatban rendszeres tájékoztatást küld a megadott e-mailre. A feliratkozás során megadott személyes adatokat Eladó az Adatkezelési Nyilatkozatban megadott feltételek szerint kezeli. A Vásárló bármikor kérheti a hírlevelek részére történő küldésének megszüntetését, a hírlevelekben biztosított leiratkozási lehetőséggel.


8.10. Fogyasztói jogok kizárólag magánszemélyeket (természetes személyeket) illetnek meg. Ha cége nevében vásárolt, cége nevére kérte a számlát, akkor sem Önt, sem a cégét nem illetik meg a fogyasztók részére biztosított jogok.


9. Termék cseréje


A megrendelt terméket/termékeket ki lehet cseréltetni cserecsomag formájában is futárszoláglatukkal. Erre úgy van lehetőség, hogy a csereterméket meg kell rendelni a webáruházból és a megrendelés végén rögzíteni megjegyzésben azt vagy azokat a termékeket amelyeket vissza szeretne küldeni részünkre a korábbi rendelésszámot feltűntetve.

Ilyenkor a számlázáskor az akkor fizetett vételárat levonjuk amik vissza jönnek cserecsomaggal, így csak a kölönbözetet kell fizetni. Ebben az esetben csak plusz költség lehet, ha minuszba menne át, tehát kevesebb összegért rendel, mint az eredeti áru, ebben az esetben cserecsomag szolgáltatásunkra nincs lehetőség. Cserecsomag díja megegyezik a szállítási költséggel.


10. VITÁS KÉRDÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOG


10.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek megjelenésétől kezdve a korábbiak érvényüket vesztik. Amennyiben az ÁSZF bizonyos részei érvénytelennek bizonyulnának, az az egész ÁSZF érvényességét nem érinti, az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lépnek.


10.2 A vevő a regisztrációt követően, illetve regisztráció hiányában is bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és elfogadja.


10.3 A jelen jogviszonnyal kapcsolatosan a felek tudomására jutott valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Ezen kötelezettség megsértése a szerződésnek a CAREMO Kkt. jogosult a titoksértésből eredő kárainak érvényesítésére.


10.4 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják megoldani. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor értékhatártól függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét és annak döntését magukra nézve kötelezőnek, és végrehajtandónak ismerik el azzal, hogy a szerződéskötés helyének minden esetben a CAREMO Kkt. mindenkori székhelye minősül.


10.5 A CAREMO Kkt. nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben írt magatartási kódex hatálya alatt.


10.6 A fogyasztó a panaszával jogosult a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu) fordulni. Vásárló jogosult az 524/2013/EU rendelet szerint online vitarendezést igénybevenni, amely elérhető a következő címen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show


ODR Link

Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami az info@caremo.hu

Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU


10.7 A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar, illetőleg a felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. A CAREMO Kkt. rendeletben írt "Elállási/felmondási mintatájékoztatót", "Elállási/felmondási nyilatkozatmintát" és "A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztatót" www.caremo.hu weboldalán külön is közzétette.


10.8 A CAREMO honlapján, illetve webshopjában lévő mindennemű ábra, fényképfelvétel, adat, tény illetve maga a számítógépes program a CAREMO szellemi tulajdonát képezi, annak bármilyen felhasználása vagy egyéb módon történő közzététele csak a Caremo Kkt. írásos hozzájárulásával lehetséges, ellenkező esetben a CAREMO teljes kártérítést követelhet.


11. A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések:


Az ÁSZF hatálya az Eladóra, valamint a Vásárlóra terjed ki. Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése a keltezés napja és ettől a naptól kezdve az ÁSZF határozatlan időre hatályban marad. Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés napján hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.


Budapest, 2017. november 1.