Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

Az adatvédelemről

 

1. Tájékoztató

A webáruház adatvédelmi és adatkezelési szabályzata a következő jogszabályok figyelembevételével készült: 


- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; 

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; 

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; 

- az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak.

- a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény

- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak.


A weboldalon történő regisztrálással, vásárlással, illetve hírlevélre történő feliratkozással a Vásárló hozzájárulását adja a megadott személyes adatok kezeléséhez és elfogadja az adatgyűjtés és a személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen nyilatkozatban foglaltakat.

A Caremo Kkt. tiszteletben tartja, és biztonsággal őrzi a személyes adataidat. A regisztráláskor megadott adatokat a Caremo Kkt. bizalmasan kezeli, csak az áruház látogatásával, és a vásárlással kapcsolatos célokra használja fel, harmadik személynek nem adja át.


2. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adat akkor kezelhető, ha


a) ahhoz az érintett hozzájárul.

Az Adatkezelő csak azoknak a személyes adatoknak a megadását kéri, és csak azokat kezeli, amelyek a megrendelések teljesítéséhez, illetve a hírlevelek kiküldéséhez feltétlenül szükségesek.

Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli a rendeléssel kapcsolatosan:

Vásárló neve

Vásárló e-mail címe

Vásárló telefonszáma

Vásárló lakcíme

Szállítási cím

Számlázási név és cím

Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli a hírlevéllel kapcsolatosan:

Név

E-mail cím

Az Ön adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. A regisztrációval a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Caremo Kkt kezelje,- a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a GLS futárszolgálat megbízottjának átadja. A megrendelések teljesítése érdekében a Caremo Kkt. az alábbi adatokat adja át a futárszolgálat részére: Név, Szállítási cím,Telefonszám,E-mail cím, Utánvételnél a megrendelés összege,Megrendelés száma. 

A GLS futárszolgálat és megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli! 

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat


A szállításhoz szükséges – fent részletezett - adatok a futárszólgálat részére átadásra kerülnek a kiszállítás érdekében, illetve a vásárlói adatok a könyvelést végző személy részére átadásra kerülnek a számviteli feladatok teljesítése érdekében, egyebekben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok kizárólag törvényi kötelezettség teljesítése érdekében 

kerülnek továbbításra (pl. adóhatósági vagy bűnüldöző szervek megkeresése.)

Az Adatkezelő az egyes vásárlások során megadott személyes adatokat az adott Vásárló szerződéseivel kapcsolatosan, célhoz kötötten kezeli. 

Személyes adatok nem hagyják el az EGT területét.

A hírlevéllel kapcsolatos személyes adatok nem kerülnek más személy részére átadásra, és azokat az Adatkezelő leiratkozáskor haladéktalanul törli nyilvántartásából.

Közvetítő szolgáltató (tárhelyszolgáltatás): Webonic Kft.

8000 Székesfehérvár

Budai út 14.

Cégjegyzékszám: 07-09-025725

Adószám: 25138205-2-07

Közösségi adószám: HU25138205

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.

Bankszámla: OTP 11742001-29904501-00000000

SWIFT: OTPV-HU-HB

IBAN: HU85117420012990450100000000

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91865/2015.

 

Megrendelésének leadásával Ön a Caremo Kkt vásárlója lesz.

- A webshop.caremo.eu  weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Caremo Kkt. Az Üzemeltető – a továbbiakban egységesen: Caremo Kkt. – garantálja, hogy a látogatók és Vevők (a továbbiakban egységesen: Vevők) személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; 

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; 

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; 

- az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. Törvény.

- a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul betarva kezeli.


ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT


1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Az Adatkezelési Szabályzat a Caremo Kkt.  webáruházában (a továbbiakban: webáruház) történő vásárlás során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg kifejezetten, de nem kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

 

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJA

A vevő a webáruházban történő regisztrálással és/vagy a megrendelés leadásával elfogadja az Általános szerződési feltételeket, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált valamennyi érintett. 

Az Adatkezelő nem kér és nem dolgoz fel különleges személyes adatot.

A személyes adatok nem kerülnek összekapcsolásra megfelelő tájékoztatás és előzetes hozzájárulás vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül.


3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelés célja a szerződés teljesítése, és későbbi bizonyítása, továbbá annak a számviteli szabályok szerinti nyilvántartása, illetve a szolgáltatásokról, termékekről és akciókról való információterjesztés.

A Caremo Kkt. a vevő megadott adatait kizárólag a vevő megrendelésének teljesítéséhez, valamint a vevő által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli.

Regisztrációs vagy felhasználói adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hozunk nyilvánosságra.

A birtokunkba került magántermészetű adatokat minden elvárható módszerrel védjük attól, hogy azok illetéktelen kezekbe kerüljenek.

Website-unk látogatóiról gyűjtünk ugyan automatikusan generálódó információkat: látogató IP-címe, domain-neve, látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram - ám ezen adatokat kizárólag honlapunkkal kapcsolatos elemzésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használjuk fel. Az adatokat a feldolgozás után megsemmisítjük

 

4. AZ ADATKEZELŐ

A vevő adatait a webáruház üzemeltetője, Caremo Kkt kezeli.


5. AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI

 

A Caremo Kkt a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag a vevő, az adatkezelő, adózási kötelezettsége teljesítése érdekében a könyvelője részére továbbít a szerződéses jogviszonyokkal kapcsolatos adatokat, valamint a tárhelyszolgáltatója, és a GLS futárszolgálat  férhet hozzá. Ez utóbbi esetben a szállitási szolgáltató a szállításhoz  szükséges adatokat és az esetleges utánvét összeget kapja meg.  

A fentieken túlmenően a Caremo Kkt jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vevő egyidejű tájékoztatása mellett.  

Az adatkezelés kezdete a vevő regisztrációja és/vagy első megrendelésének leadása.

A regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni.

A Caremo Kkt.  fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a Caremo kkt jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével, vagy a vevő ezirányú kezdeményezésére (pl. regisztrációjának törlésével).

A Caremo Kkt  a vevő személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a vevő által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Caremo Kkt és szerződött partnere olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége, akik a fenti alapelveket tiszteletben tartják. Az adatszolgáltatás önkéntes, és jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni; biztosítja továbbá az érintett számára azt a jogot, hogy a további együttműködést bármikor indokolás nélkül megtagadhatja.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Caremo Kkt által ajánlott, vagy közvetített termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan információkat kérve, vagy nyilvánosan közzétett reklámra vagy egyéb kereskedelmi kommunikációra válaszolva – a maga részéről is kifejezetten kapcsolatokat kezdeményezett és ennek során név- és lakcímadatait az adatkezelő közvetlen üzletszerző szervnek átadta, továbbá ezeknek az adatoknak a további kezeléséhez hozzájárult.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal, vagy a jóerkölcs követelményeivel.

A Vevő felelős a rendszer használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag a Vevő a felelős.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban az érintett személy bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről az Adatkezelőtől, kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni a felhasználó kérelmére az adatfeldolgozónál feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Adattovábbítás esetén ugyancsak köteles tájékoztatást adni az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintett személy kérelmére az Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül írásbeli tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, valamint az adatok továbbításának időpontjáról és a címzettről.

A tájékoztatás ingyenes, azonban, ha annak visszaélésszerű jellege van, úgy egy adott naptári évben a harmadik alkalom után alkalmanként 10.000.-Ft +ÁFA összegű költségtérítés előzetes megfizetéséhez kötött.

A tájékoztatás megadását csak a jogszabályban előírt esetekben tagadhatja meg az Adatkezelő.

Amennyiben az érintett személy adatainak helyesbítését kéri, az Adatkezelő a kérésnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül eleget tesz, és erről az érintett személyt írásban tájékoztatja.

Az adatok zárolására, törlésére irányuló kérésnek ugyancsak haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül eleget kell tenni az érintett személy írásbeli tájékoztatása mellett.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Caremo Kkt nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az a Vásárló  számára fontosnak tartott információról a Vásárlót emailben értesítse, egyúttal biztosítja az a Vásárlót részére a visszautasítás lehetőségét.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Caremo Kkt.-t, illetve a Honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

A Caremo kkt  szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Caremo kkt nem vállal felelősséget.

A Caremo Kkt fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, illetve felfüggessze.

6. COOKIE

A cookie kisebb adatállomány, amelyet az Caremo webáruház látogatójának számítógépén helyez el és a látogató adatait tartalmazza. A cookiek használatából eredő személyhez kötődő információkat és személyes adatokat a Caremo Kkt nem adja át harmadik személy részére.

 

7. REGISZTRÁCIÓS ADATOK

A webáruház látogatóinak a regisztráció során meg kell adniuk személyes adataikat (nevüket, címüket, telefonszámukat, e-mail címeket stb.). Ezen adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében tárolja az adatkezelő, harmadik személy részére semmilyen esetben nem adja át.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 

8. A REGISZTRÁCIÓ MEGSZÜNTETÉSE

A vevőnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- e-mailben az info@caremo.hu címre vagy

- levélpostai küldemény útján a 1145 Budapest Thököly út 136. postacímre.


9. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI

Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy törölhetik adataikat a jelen Szabályzat 8. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikére történő kérelem megküldésével.


10. Adatkezelés időtartama

Adatkezelő az adatalany adatait az adatkezelés céljának megvalósulásáig, de legfeljebb az adatkezelés alapját képező jogügyletekből eredő követelések elévüléséig, azaz a teljesítéstől számított 5 évig kezeli.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat lépésének ideje: 2017. november 1.

 

11. Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatások

A webáruház felhívja a vásárló figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

A webáruház kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan vásárlóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja, azonban bizonyos adatok hiányában a szolgáltatás nyújtása ellehetetlenül.

A webáruház gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, így különösen Adatkezelő tűzfalat, spyware felismerő szoftvereket, stb. alkalmaz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok biztonságban legyenek és felhívja azon személyek figyelmét is ennek szükségességére, ahová a kezelt személyes adatokat továbbítja.

 

12. Jogorvoslatok

Amennyiben az adatalany úgy gondolja, hogy az adatvédelmi jogait megsértették, úgy elsősorban erről az adatkezelőt célszerű értesítenie. Amennyiben ez nem hozza meg a várt eredményt, úgy a következő szervekhez fordulhat az adatalany jogorvoslatért:


- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu


- Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék

Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27.


Cookie-k (sütik) kezelése

 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

2. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie", „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k" és „biztonsági cookie-k", melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár" nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás


Adatvédelmi Nyilvántartás:


Adatkezelő Caremo Kkt.

Székhely/lakcím: 1145, Budapest, Thököly út 136

Adatkezelés megnevezése: " webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése. A Caremo Kkt a vevő által megadott adatait kizárólag a vevő megrendelésének teljesítéséhez, valamint a vevő által kért egyéb műveletek (p. hírlevél küldés) céljából kezeli. " megnevezésű adatkezelést

Adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-96234/2016.

 

Adatkezelő Caremo kkt

Székhely/lakcím: 1145 , Budapest , Thököly út 136

Adatkezelés megnevezése: " hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis - www.caremo.hu - . Hírlevél küldés akciókról, új termékek érkezéséről. " megnevezésű adatkezelést

Adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-96235/2016.