Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)  

Címzett: CAREMO Kkt. (székhely: 1145 Budapest Thököly út 136., telefon: (1)   467-4000, e-mail: info@caremo.hu)  

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási   jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására   irányuló szerződés tekintetében:*

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:**

A fogyasztó(k) neve:  

A fogyasztó(k) címe:  

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)  

Kelt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

** A megfelelő jelölendő